Privacy Policy

Privacy Policy

RAV Cleaning Service, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RAV Cleaning Service.

Verwerking van persoonsgegevens

RAV Cleaning Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RAV Cleaning Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RAV Cleaning Service verstrekt. RAV Cleaning Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc….

Waarom RAV Cleaning Service gegevens nodig heeft

RAV Cleaning Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan RAV Cleaning Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang RAV Cleaning Service gegevens bewaart

RAV Cleaning Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

RAV Cleaning Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van RAV Cleaning Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RAV Cleaning Service gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

RAV Cleaning Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RAV Cleaning Service bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RAV Cleaning Service te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RAV Cleaning Service heeft hier geen invloed op.

RAV Cleaning Service heeft Google geen toestemming gegeven om via RAV Cleaning Service verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar RAV Cleaning Service. RAV Cleaning Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

RAV Cleaning Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RAV Cleaning Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RAV Cleaning Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RAV Cleaning Service. www.ravcleaning.nl is een website van RAV Cleaning Service.

RAV Cleaning Service is als volgt te bereiken:
RAV Cleaning Service
Industrieweg 63B
3641RK Mijdrecht

RAV Cleaning Service en andere websites

Op de site van RAV Cleaning Service treft u een aantal links aan naar andere websites. RAV Cleaning Service kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
RAV Cleaning Service.

Wijzigingen

RAV Cleaning Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van RAV Cleaning Service

Dislcaimer

RAV Cleaning Service behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.ravcleaning.nl of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.ravcleaning.nl of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van RAV Cleaning Service (ook niet via een eigen netwerk).